Услуги

Начини за отпушване и почистване на канализация

Изграждането на канализацията при отсъствие на централизирана такава представлява сложна инженерна задача. Схемата на канализацията е обособена в зависимост от вида на оборудване на тоалетната,...More

888 0