Здраве

Барокамерата като начин за възстановяване функциите на организма

Барокамерата е закрита капсула, в която се подава кислород. Необходимият лечебен ефект се получава благодарение на повишеното налягане в камерата, което превишава налягането на околната...More

712 0