Цвят и светлина в дизайна

14 0

Цветът в облеклото рядко е случаен и много по-често се ползва натоварен с ясен смисъл, според символиката, която носи.
Успоредно с възможността за по-широк поглед към цвета и мястото му в историята на костюма съвременният дизайнер на облекло, както своите колеги в други направления – индустриален дизайн, графичен дизайн, дизайн в архитектурна среда и др. – разполага и ползва постиженията на съвременната наука – биология. физика (конкретно оптика), психология, семиотика. Съвременното разбиране за цвета и неговата природа има дълга история. Следва да споменем – съвсем накратко – някои основни постановки, даващи определена яснота по вълнуващите ни теми.

Зрителното възприятие е сложен процес, регистриращ образ по признаците, определящи външния вид. Чрез експерименти е доказано, че човешкото око може да възприема едновременно ограничено количество основни цветове и само след по-продължително вглеждане различава отделните фини цветови нюанси, които в първия момент обикновено се игнорират. Въпреки това човек възприема сложни многоцветни композиции. Окото е изработило на практика възможност да обединява голям брой сравнително близки цветове в групи, които могат да бъдат и обикновено се възприемат като един цвят. Освен с окото – органа, който възприема, човек „вижда” и с мозъка. Възприемането на цветовете е физиологически процес, контролиран от
нашето съзнание и зависим от натрупания опит и знания.

Ние виждаме обкръжаващите ни предмети, ако върху тях пада светлина от слънчевите лъчи или от друг източник на светлина. По същият начин възприемаме и дрехите. Светлината представлява излъчване електромагнитни вълни с различна дължина (или честота). Най-дългите вълни са с дължина 760 нм, а най-късите – 400 нм. Между тези граници светлинната вълна може да има всякаква дължина. Излъчвания с дължина на вълната от 600 до 760 нм се възприемат като червен цвят. При намаляване дължината на светлинната вълна цветовият тон постепенно се променя. Излъчвания с дължина на вълната от 370 до 470 нм се възприемат като виолетови и сини цветове.

Източник: https://rabotnioblekla.bg/Blog

No Comments on "Цвят и светлина в дизайна"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *