Ремонт дюзи

47 0
Ремонт дюзи

Предназначение на дюзите 

Дизеловата дюза е сред най-важните елементи от системата на двигателя, чрез които горивото попада в горивната камера. От работата на дюзите зависи качеството на разпръскване на горивото, а като последващи процеси и качеството на смесообразуването и пълното изгаряне на горивото в цилиндъра на двигателя. 

Работата на дюзите оказва влияние на стартирането на двигателя, на неговата динамика и икономичност, както и на токсичността на отработените газове. Условно дюзите се разделят на механични и Common Rail дюзи. 

Защо е необходим ремонт на дюзите?

Навременният ремонт на дюзите е необходим по следните причини:

  • Икономия на гориво, а следователно и на вашите финанси;
  • Увеличаване на ресурсите на двигателя и избягване на преждевременен ремонт на неговата бутално-цилиндрова група;
  • Спазване на нормалната динамика на ускорението на автомобила;
  • Съблюдаване на екологичните норми.

Ремонтът на механичните дюзи се състои в подмяна на износени части, най-често разпръсквателя на гориво, регулиране на налягането на отваряне на разпръсквателя и повторна проверка на диагностичен стенд.

Неизправности в работата на дюзите

Необходимост от ремонт на дюзите има при наблюдаване на следните проблеми:

  • Спадане на налягането на отваряне на разпръсквателя на гориво. По време на работа на дюзата допустимият спад на налягането не може да бъде повече от зададеното налягане на отваряне. Причината за неизправността на инжекторите може да е износване на повърхностите, износване на пружината на дюзите, неправилно регулиране на шайбите;
  • Липса на плътност между повърхността на тялото на дюзата и разпръсквателя. Това води до намален поток на гориво към разпръсквателя, което от своя страна предизвиква увеличаване на времето за впръскване на горивото и лоши показатели на двигателя (загуба на мощност, повишено количество отработени газове).
  • Проблеми със затварянето на иглата след инжектиране. Те не позволяват на нарастващото налягане на горивото да отваря отново иглата в необходимия момент. В резултат на това, моментът на впръскване на гориво се нарушава, което оказва негативно влияние върху цялостната работа на двигателя.

No Comments on "Ремонт дюзи"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *