Регистрация на фирма – може ли да направим промени във вече регистрирана фирма, искате ли експертни отговори?

613 0

Голдън Вижън работят за израстването ви в бизнеса

Регистрация на фирма се извършва, когато дадено лице или организация най-малкото решат да извършват търговска дейност според смисъла на закона и да управляват даден бизнес. У нас фирмите подлежат на контрол спрямо Търговския закон, Закона за счетоводното отчитане, данъчните закони и други. Когато решите, че ще развивате собствен бизнес е добре да помислите за сфера или сфери на дейност, за име на самата фирма, което да бъде различно, запомнящо се, но не и да се идентифицира с дадено лице или предмети/дейности. Още трябва да изберете под каква форма ще извършва дейност вашата фирма, вида й според закона? За да ви се изяснят напълно тези въпроси е добре да се консултирате със специалисти по регистрация на фирма, неизбежни са редица появите на редица затруднения, които е трудно да преодолеете сами. Можете да ги намерите на страниците на www.goldenvision.bg. В този материал ще засегнем темата за пререгистрацията на фирми или за смяната на обстоятелства свързани с фирмите. Какви са те вижте в следващите редове…

Регистрация на фирма – какво да правим, когато трябва да променим обстоятелства свързани с вече действаща фирма?

Когато имате вече регистрирана фирма в Агенцията по вписванията, Търговски регистър и Булстат регистъра, но нещо се е променило – адресна регистрация, сменили сте управител, дейността ви е друга и още много неща – трябва да смените обстоятелствата свързани с фирмата ви и да уведомите за това нужните органи. За тази цел можете да се доверите напълно на надеждните услуги предлагани в тази сфера от www.goldenvision.bg! Компанията Голдън вижън вече години наред се занимава с регистрация на фирми, услуги свързани с тяхното счетоводство, реклама, маркетинг, интернет представяне. Можете да се доверите на професионалният им опит и да развивате един напълно успешен бизнес.

Кога се налага да уведомите съответните държавни органи, за смяна на обстоятелствата около вашата фирма? Най-честите случаи са следните: сменили сте името на фирмата, нейната дейност, адресна регистрация, управители; имате нови съдружници или стари такива са напуснали; увеличили сте или намалили своя фирмен капитал, както и сте продали фирмата на трети лица; преобразували сте се от една фирмена форма в друга или сте сменили адреса си за връзка с Национална агенция по приходите; променили сте функции или привилегии на съдружници или сте уволнили управленски кадри поради злоупотреби. Промяната в обстоятелствата на преминала вече регистрация фирма може да се направи по един или няколко параграфа. Има още редица промени, за които е задължително да уведомите държавните органи, но за това е добре да се свържете директно с екипа на Голдън вижън, защото те са доста и голяма част от тях са специфични. Посетете www.goldenvision.bg сега и осигурете сигурен старт и функциониране на бизнеса си, като направите регистрация на фирма или пререгистрация на обстоятелствата около нея.

No Comments on "Регистрация на фирма – може ли да направим промени във вече регистрирана фирма, искате ли експертни отговори?"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *