Защо е необходим професионален домоуправител

484 0

Основна причина за необходимостта от професионален домоуправител е запазване на жилищните сгради от преждевременно разрушаване и за поддържане комуникацията с различните служби във връзка с общата собственост в сградата.

Професионалният домоуправител, назначен от съответната фирма, поема отговорността за поддържане на всички общи части, за разплащане, за водене на домовата книга и всички документи, свързани с прихода и разхода на средствата.

На общо събрание, живущите в сградата или входа решават как и по какъв начин да си осигурят човек, който да поеме отговорността за общото имущество.

В интернет може да се намери информация за фирми, които предлагат професионален домоуправител срещу определено заплащане. Може да се предлагат различни цени, съответно за различен пакет услуги. Естествено, при по-висока цена услугите, поети от фирмата, ще бъдат най-много.

Средствата, необходими за таксите, разбира се, се събират от всички живущи в сградата. Неизползваната от някого обща собственост не е основание да бъде освободен от съответните такси. Поддръжката и ремонтите на общите системи е за сметка на всички живеещи в съответната сграда или вход.

Всички въпроси, засягащи общата собственост, се решават от общото събрание. То се организира от назначения за тази цел домоуправител и се вземат решения за неотложните задачи.

Срещат се и хора, които не могат да разберат, че всичко, което се прави по поддръжката на всяка една система, както и на асансьорите, е с една единствена цел – да бъде удобно, уютно и да се създава комфорт за всеки жител на сградата.

Често в самите входове се среща абсолютна безотговорност при ползване на елементарна обща собственост – стълбището. Често се стига до повреди в асансьора само заради небрежното и безотговорно отношение към ползването му.

Професионалният домоуправител полага всички необходими грижи и мерки, за да не се позволи безотговорно отношение към общите части. Благодарение на неговата отговорност в жилищните кооперации се осигуряват нормални условия за живот.

Поддържането на хигиената е на висота. Асансьорът работи безотказно.

При възникнали проблеми в общата част на някоя от системите (водоснабдяване, канализация или отоплителна) професионалният домоуправител поема отговорността за отстраняването им.

Това дава сигурност на собствениците за нормални битови условия в кооперацията и за спестено врем за разправии с всяка една от тия организации.

No Comments on "Защо е необходим професионален домоуправител"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *