Намирането на подходящи помещения за вашия бизнес е от решаващо значение.

750 0

Ключово решение е дали да закупите или наемете имот. Ползването на помещения под наем изисква по-малко капитал, отколкото купуването, което означава, че тези средства може да се инвестират в бизнеса. Това също ви дава гъвкавост – когато имате нужда, може лесно да се преместите на по-голямо или по-малко място.

Видът на помещенията, коитоще наемете и мястото ще бъдат частично продиктувани от вида дейност, която извършвате. Сумата, която може да си позволите – като се вземат предвид някои допълнителни разходи по преместване, ремонт, оборудване – също ще бъде решаващ фактор.

Ето някои неща, които трябва да имате предвид, преди да решите дали помещения под наем е по-добър вариант за вас, отколкото да ги закупите.

Има практически неща, за които трябва да помислите като наемател и дали се нуждаете от експертна помощ, която може да получите от брокер, така че да се направи процесът на вземане под наем безпроблемен, доколкото е възможно.

Предимства:

Закупуването на търговски обект е голям ангажимент и затова е важно да се прецени внимателно дали ползване на помещения под наем не е по-добър вариант. Това може да осигури по-голяма гъвкавост за вашия бизнес, тъй като ще даде възможност да се развие. Не сте обвързани със собственост и обикновено може да се разберете с вашия наемодател за срока на наема, от който имате нужда, или да включите в договора за наем клауза за предсрочно прекратяване. Това ще ви позволи да сложите край на лизинговия договор (обикновено на определена дата), ако, например, искате да се преместите.

Финансово, вземане на помещения под наем може да се окаже добро решение за вашия бизнес. Първоначалните разходи за наемане на площи често са сравнително ниски. Понякога може да се наложи да предоставите депозит. Но като цяло наемането изисква по-малко капитал, отколкото купуването, освобождавайки парични средства, които биха могли да бъдат използвани другаде в бизнеса.

Вие не сте изложени на покачване на лихвените проценти, въпреки че може наемът да се повиши периодично в резултат на промени в пазара на имоти. Винаги, когато пристъпите към подписване на договор за помещения под наем проверявайте, за да видите как се преразглежда наема, преди да подпишете.

Налице е също така по-малка възможност за неочаквани финансови сътресения – освен ако не желаете да преотстъпите остатъка от срока на своя договор на някой друг, спадът в стойността на имота няма да ви засегне.

Вие сте по-малко отговорни за сградата, ако сте под наем, вместо да я закупите, въпреки че това ще зависи от условията на договора. Може да се наложи да се грижат за ремонти и поддръжка вътре в сградата, но е по-вероятно това да бъде отговорност на собственика на имота, особено в постройки с много помещения под наем, когато има нужда от външна поддръжка. Може да се наложи да плащате някаква такса за услуга.

No Comments on "Намирането на подходящи помещения за вашия бизнес е от решаващо значение."

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *