Особености при ремонт на покриви

541 0

При извършване ремонт на покриви трябва да се имат предвид някои особености на терена. Когато например, покривът се намира в близост до висока растителност и дървета, е необходимо поне веднъж годишно да се извършва неговото почистване, особено преди зимните месеци, тоест улуците, които отвеждат водата от покрива, трябва да се почистят от листа, пръчки, прах и кал.

Друго, което трябва да се има предвид след едно евентуално извършване на основен ремонт на покриви, е да се проверяват керемидите поне веднъж на пет години, или след всякакви по-силни природни явления, като силен сняг и градушка. Необходимо е да се види дали случайно не са се счупили или пък са се отлепили части от тях.

След дълъг период от време трябва да се направи и оглед на местата, където минават водопроводни тръби, антени, тъй като това са местата, където обикновено се получават напуквания, в резултат на които започва да преминава вода и да се появява влага вътре в жилището, и се поврежда основата на покрива.

При ремонт на покриви трябва да се има предвид и конструкцията на самия покрив, тъй като всеки един е специфичен и има неща, за които трябва да се внимава. Покривите са няколко вида: плоски – с една хоризонтална равнина, едноскатни – с една наклонена равнина, двускатни – с две наклонени равнини, четирискатни – с четири наклонени равнини и многоскатни – с много наклонение равнини.

За ремонт на покриви, които са едноскатни, трябва да се внимава с местата, където се допират дървените конструкции с керемидите, тъй като там обикновено се получават напуквания и е необходимо извършването на ремонт на покриви. При двукатни и четирикатния покриви трябва да се проверяват местата, които съединяват скатовете. Имено там се отлепват с течение на времето от природните бедствия някои парчета, за които е необходимо да се направи смяна.

Многоскатният покрив е най-трудният вид покрив, тъй като при направата му трябва да се внимава с местата на улуци и отточните тръби.

No Comments on "Особености при ремонт на покриви"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *