Оформяне на оперативен лизинг на автомобили

520 0

В нашето съвремие израза “оперативен лизинг на автомобили” става все по-разпространен. Той може да се сравни с дългосрочна аренда, но малко по-различна форма.

Процедурата по неговото оформяне включва няколко етапа.

Започва се с обсъждане на бъдещото сътрудничество с клиента. Обикновено това са фирми. Специалистите оформят заявката за услугите, които желаят.

Лизинговата фирма подлага на щателна проверка всички документи и отчети, свързани с финансите на фирмата-партньор. После съвместно се прави анализ за възвръщаемостта на проекта.

След всичко това представител на фирмата, предлагаща автомобили за ползване, посещава фирмата- клиент.

Взема се решение за целесъобразността на сътрудничеството.

Подписват се документите за оперативен лизинг на автомобили и се прави авансовото плащане.

Само след приключване на всички процедури автомобилите се предават в лизинг за определения в договора срок.

Бъдещият механизъм на функциониране на този лизинг е много опростен.

Наемателят след получаване на транспортните средства за временно ползване ежемесечно привежда на фирмата арендатор уговорената сума в течение на договорения срок.

След приключване на срока за ползване, наемателят е длъжен да върне автомобилите.

Трябва да се има предвид, че минималният срок за оперативен лизинг на автомобили е една година. За по-малък срок се оформя договор за коли под наем.

Положителна страна на този лизинг е, че наемателят не купува автомобила след изтичане на договора и всички проблеми по колата се поемат от собственика.

Отличен пример за ползата от оперативен лизинг на автомобили е следната ситуация. Например, фирма, извършваща транспортни услуги за сватби и други тържества, сключва договор по този лизинг за няколко автомобила бизнес класа.

През цялото договорено време фирмата плаща дължимите суми и след приключване на договора тя има възможност да направи следващия лизинг, но за нови автомобили.

По такъв начин фирмата разполага с нови автомобили категория лукс.

Така оперативния лизинг на автомобили се явява отличен вариант за постоянно обновяване на автопарка без съществени разходи.

Това е често търсена услуга от ръководителите на фирми за превоз на пътници. Наемат се средна класа транспортни средства, които се отличават с нисък процент на ремонти през първите години на експлоатация.

С увеличаване на информацията за предлаганата услуга все повече нови ползватели ще се появят.

No Comments on "Оформяне на оперативен лизинг на автомобили"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *