Защита на собствеността – застраховка имущество

532 0

Защитата на собствеността е актуална за всеки, който държи на своето имущество и се грижи за безопасността на материалните си активи. Съвременната застраховка имущество позволява да се защити практически всичко, което имате – от семейните ценности до яхтата. Нашето имущество ежедневно е подложено на различни рискове.

Излизайки от гаража се рискува личния транспорт, отивайки на работа в дома остава битова техника, мебели, ценни вещи. Недвижимото имущество може да пострада от въздействието на природни стихии и битови инциденти.

Всички тези обстоятелства налагат да се направи застраховка имущество.

Човек пази собствеността си по различни начини. На транспортното средство поставя охранителна система, гаражната врата и входната заключва двойно. Скъпоценностите съхранява в сейф или в банката.
Бдителността и системата за охрана гарантират определена защита, но не напълно. Ако настъпи пожар, авария, кражба, никой не компенсира вашите загуби. Загубите може напълно да се възстановят само в един случай – ако предварително сте направили застраховка имущество.

На застраховане подлежи както частна собственост, така и собственост на юридически лица. Срещу щети, кражба или счупване може да се застраховат лични вещи, недвижими имоти (жилищни и търговски), селскостопански обекти, животни, стока.

Застраховка имущество е много важна за юридическите лица, защото без нея те не могат да получават кредити срещу обезпечаване с недвижимо и движимо имущество.

Все по-актуално става и застраховането на частното имущество. Хората осъзнават, че застраховката ще им осигури спокойствие и финансова помощ при възникнало застрахователно събитие. В противен случай при битови произшествия, аварии и кражби хората се оказват абсолютно не подготвени за последствията и понасят огромни загуби, които можеше лесно да се избегнат.

Традиционната надежда, че може би това няма да се случи, пречи на значителна част от населението да се възползва от всички предимства на частната застрахователна защита.

Да се застрахова може всичко, което имаме – движимо и недвижимо имущество, антикварни вещи, семейни ценности, предмети на изкуството. Оценка на материалните обекти се прави от служителите на застрахователната компания. Когато настъпи застрахователно събитие се назначава експертиза за установяване реалния размер на загубите.

Застраховка имущество е действен и надежден метод за защита на собствеността. Корпоративната собственост и личното имущество могат да са защитени по много начини. Съвременните застрахователи предлагат на своите клиенти десетки застрахователни продукти, различни по стойност, срок и принцип на действие.

No Comments on "Защита на собствеността – застраховка имущество"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *