Изпомпване на септични ями

935 0

Септична яма – това е опростено по своята конструкция почистващо съоръжение, служещо за приемане и разделяне на канализационните отпадъци. Ямата действа по следния начин. В част от обема се отделят неразтворими фракции. С течение на времето те се разлагат частично, остават на дъното и се натрупват до определен допустим обем.

Разходите за покупка и монтаж на локална канализация не са окончателни. За нормалното функциониране на системите за почистване на битовите отпадъци е необходимо периодично изпомпване на септичните ями. Собствениците трябва да поръчат тази услуга на специализираните служби.

Изпомпването на септичните ями се извършва с вакум машини. Процесът на изпомпване на септичните ями може да се извърши и самостоятелно, но е съпроводено с контакти с фекалии и неприятни миризми. Трудност се явява и обезвреждането на утайката от септичната яма. За премахване на неприятните миризми от ямата е необходима добра вентилация.

Изпомпените отпадъци трябва да се обезвредят съгласно установените правила. Почистващата служба изнася отпадъците на специални рециклиращи пунктове, където те се обезвреждат. При самостоятелно изпомпване на септичните ями да се реши този проблем е много сложно. Налага се ползването на специални помпи и сключване на договор с организация за рециклиране на отпадъци.

Намирането на специалисти, които да извършат изпомпване на септични ями, става по следващата схема. На диспечера на организацията се оставя заявка за исканата услуга.С тях се уговаряте за деня на пристигане на специализираната техника. В уговореното време вие сте длъжни да обезпечите достъп на техниката до септичната яма. Разстоянието от ямата до стоянката на специализираната машина не трябва да е повече от 15 -20 метра.

След настройка на оборудването и развиване на гъвкавите маркучи изпомпването на септичната яма се извършва с вакумна помпа. При наличие на аерационен резервоар утайката може да се изпомпи и през него, но тогава е необходимо да се обърнете към специалистите на фирмата производител за правилното извършване на работата.

Изпомпването не трябва да се прави до край. Част от обема ( около 20 % ) трябва да се остави за поддържане жизнената дейност на бактериите и нормалната работа на съоръжението.
Отпадъците се транспортират на специални площадки, имащи лиценз на рециклиращи депа. На един курс се извозват 3 – 4 кубически метра утайка. Съобразявайки се с обема на вашата яма, то трябва да заявите машина с подходяща вместимост на цистерната.

No Comments on "Изпомпване на септични ями"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *