Топ съвети при избор на фирма за извозване на строителни отпадъци

401 0
извозване на строителни отпадъци

Извозването на строителни отпадъци е част от всеки строеж на нова сграда или ремонтна дейност

Ако ви се е налагало поне веднъж да изнасяте стари мебели, изкъртените плочки и строителни отломки от жилището си знаете ,че тук е нужна професионална намеса. Определящо е да се избере подходящата фирма за извозване на строителни отпадъци, тъй като тук се изисква не само сила и опит, но също така и машини и техника, с които да направите възможно транспортирането на боклуците на определените за това депа. Знаете ли, че ако изхвърляте старите си мебели и санитарен фаянс до контейнерите за битови отпадъци ви грозят доста солени глоби, които общините налагат. Това е така, защото сметоизвозващите машини не са предназначени за тежките строителни отпадъци, които сортират за рециклиране хартия, метал, стъкло. За отпадъци от строителен характер като фаянс, бетон, тухли и други има специално обособени депа където те се съхраняват.

Техниката, която е предназначена за извозване на тези отпадъци е пригодена за натоварването, на което ще бъде подложена

Отломките и отпадъците се събират в специални контейнери и чували. Целта е да се обезопасят тези отпадъци и да се предотврати тяхното изхвърляне на нерегламентирани сметища. Често сме свидетели на безразборно и безотговорно отношение от страна на собствениците на жилища, които извършват строително –ремонти дейности. По този начин те замърсяват околната среда и създават предпоставки за запушване на канали, реки и други водоеми. Ситуацията от тези действия може да предизвика природни бедствия и наводнения и именно поради това е важно да се спазват правилата при извозването на строителни отпадъци. Така не само, че ще спестите глоби, но и ще дадете своя принос в разделното събиране на отпадъци. Извозването на отломки от строежи и ремонтни работи задължително трябва да се извършва от специализирани фирми, които разполагат с нужната техника и обучени работници.

No Comments on "Топ съвети при избор на фирма за извозване на строителни отпадъци"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *