Евро пале – 4

1187 0

Стандартът е нещо важно. Може би изобретателите на стандарта за евро пале са се водили от тази идея, след като повече от 20 години са минавали през различни модификации, за да стигнат до днешното 1.2м на 0,8 м за едно европалет. Разбира се процесът по определянето на стандарт за нещо толкова сложно като тематика е много трудно, защото така или иначе през цялата втора половина на 20 век, транспортът е бил постоянно променящ се бизнес, както и самият бизнес по пренасянето на различни стоки на различни разстояния.

Трудно би било да се разкаже еволюцията на оригиналното евро пале, но това, което отговаря на споменатия по-горе размер е стандарт EUR, EUR1, в Европа има и стандарт EUR2, EUR3, които вече преминават в категорията индустриални палети. Всичко това е с цел хем да се отговори на изискванията на Международната организация по стандартизация, но и да има стандарт, от който да се ръководят бизнесите. Фирмите и хората, които се интересуват от европалети, съвсем естествено знаят, кой стандарт на какво отговаря и кой може да им бъде полезен в техния бизнес.

До стандарт се стига трудно, той трябва да бъде избран следствие на множество проучвания в сектора. Да се намерят параметрите и външните фактори, които определят стандарта, но и вътрешната логика на процеса. От 1991 г. насам, има изобретен стандарт, който е преминал всички тестове и насетне, бизнесът разполага с така нареченото – евро пале.

No Comments on "Евро пале – 4"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *