Възможно ли е, да съществуват кредити без лихва?

622 0

Възможно ли е, да съществуват кредити без лихва? Та нали целта на кредита е да се печели от него, като се начислява лихва…

Да, вече има кредити без лихва. Те представляват инструменти, с които се привличат и задържат потребители. Кредити без лихва се отпускат за кратък период и за малки суми, които трябва да се изплатят еднократно. Това е промоция, за да могат клиентите да опитат и хареса удобствата при определен кредитодател. Същевременно той също опознава своите потребители, дали се справят с точното връщане на кредита, в определения срок, обикновено 30 дни.

Този вид кредити е и инструмент  за реабилитация на потребители с лоша кредитна история. Всеки кредит се регистрира в Централния Кредитен Регистър, в досието се вписват и редовното погасяване, но и просрочията. И ако на нередовен платец, досега са били записвани закъснения, то върнатия на време заем без лихва, ще е стъпка към подобряване на кредитния му рейтинг.

Безлихвен заем за закупуване на стоки, предлагат някои големи магазини – лизинг, с 0% лихва. За тях е изгодно стоката да се купи на изплащане без лихви, отколкото да се заседява. Това важи особено за сезонни стоки и стоки с бързо морално остаряване. Освен това го ползват като вид промоция, която насърчава закупуването на стоки. Основната цел на промоциите са да отведат  клиента в магазина, а там той може да се изкуши да купи и други неща.

Има и кредитни карти, които са с гратисен период, без лихви. Ако клиента успее да погаси изтеглената сума през него, то няма да дължи лихва за нея. Обикновено това са броени дни и малко хора могат да реагират толкова бързо, но факта, че има такъв гратисен период е безспорен и добра възможност.

Както се казва, безплатен обяд няма. Всяко нещо се плаща по един или друг начин. Важното е, че има възможности за вземате на кредити и понякога без лихва, макар и за кратко. Да намериш пари, когато спешно се нуждаеш от тях е голямо облекчение и каквато и да е цената за него си струва.

No Comments on "Възможно ли е, да съществуват кредити без лихва?"

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *